تبلیغات
KAFTARBAZ
پاسخ به آقا رضا | کفتربازی ,
باسلام میشه بگین کت سبز پاپر از امیزش چی بوجود میاد.

سلام
از سفید مهر پاپر با پشت سبز پاپر ،پشت سبز پاپر با پشت سبز پاپر(برای 99 درصد پاپر شدن)
البته لک دوش سبز هم با سفید مهر کارسازه به اینم باید توجه کرد که باید دهنشون بخوره

نوشته شده توسط KAFTARBAZ در دوشنبه 19 اردیبهشت 1390 و ساعت 09:47 ب.ظ
نوشته های پیشین
+ پوووووووووووووووووووووول+ پاسخ به آقا جلیل+ پاسخ به آقا مجید+ پاسخ به آقا رضا+ پاسخ به آقا وحید+ آقا یاشار+ پاسخ به آقا امید+ آقا یاشار+ پاسخ به حسن آقا+ پاسخ به احمد آقا+ منصور+ منصور+ منصور+ پاسخ به آقا عشقی+ پلسخ به آقا رضا

صفحات: